Skötsel, städning | stiltje

Skötsel, städning

Tänk på att kalkhaltigt vatten ger avlagringar, särskilt på ojämna skiffergolv!!

Kalksten
Använd så torra metoder som möjligt, som torrmoppning eller dammsugning. Vid bunden smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa/sten tvål  med våtmoppning . Vid regelbunden användning av såpa/sten tvållösning tillförs stenen den balanserade porfyllnad som är nödvändig som ytskydd. Såpan/sten tvålen ska vara naturlig och fri från tillsatser. Polerade ytor på marmor/kalksten har liten sugförmåga, där bör man använda en liten mängd såpa/tvållösning. En yta som övermättas av såpa/sten tvål blir flammig (blackig) och matt, den kan också bli hal. Rengör då med endast ljummet vatten. OBS! Kalksten reagerar med sura lösningar var noga med att kontrollera vad du använder. Spiller du något surt så torka genast upp. Jobba in mot fläcken för att ej sprida den mer. Tvätta av och mätta stenen igen med såpa/sten tvållösning.

Skiffer
Använd så torra metoder som möjligt, såsom torrmoppning eller dammsugning. Vid bunden smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa/sten tvål med fukt/våtmoppning eller med kombimaskin. Polerade ytor på Skiffer har liten sugförmåga. Ingen mättning av stenytan, använd Allrent i kombination med fukt/våtmoppning eller kombimaskin. Medel som bygger upp skikt ska inte användas.

Fläckbortagning
Följ alltid skyddsföreskrifterna för de medel som används!
OBSERVERA att detta endast är allmänna rekommendationer. Vi kan inte utlova hur just ditt golv reagerar med kemikalierna i det som orsakat fläcken eller med borttagningsmedlet. Olika ämnen kan påverka varandra till oförutsedda reaktioner.

Cementbruk
Fläckar av härdat cementbruk är mycket svåra att avlägsna, det gäller att i första hand avlägsna bruket innan det härdat. Skiffer: Härdade cementfläckar kan avlägsnas med glykolsyra och hård borste förvattna innan syratvättningen och efterskölj noga med vatten. OBS: Fogbruket skadas av syran. Kalksten: Förekommer härdade cementfläckar och omgivande sten har slipad eller grövre ytbearbetning kan fläcken försiktigt skrapas bort. Därefter slipas ytan för hand med fint vattenslippapper, stålull eller nylonduk till omgivande stenars ytfinhet. Prov bör göras på liten yta. Polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod. Syror ska inte användas, de kan ge frätskador och en större åverkan än vad fläcken innebär. Cement:Vi rekommenderar mekanisk rengöring genom lätt slipning med mycket fint sandpapper.

Fett/olja
Fett/oljefläckar ska avlägsnas så snabbt som möjligt för att förhindra att fett/olja tränger ned i stenen. Fläckarna torkas torra med papper och tvättas med lösningsmedel som sedan sugs upp av papper eller absorberande medel. Lösningsmedlet kan vara lacknafta, thinner/cellulosaförtunning, aceton eller blyfri motorbensin (95 oktan). Sitter fläcken djupare används pastametoden. Skölj med Allrent i brukslösning.

Gummiklackar
Svarta märken efter gummiklackar tvättas bort med thinner, lacknafta eller terpentin. Skölj med Allrent i brukslösning.

Lim
Lim kan ha olika sammansättning som kräver olika medel. Limrester tvättas bort med thinner. Även aceton kan användas med försiktighet.

Märkpennor
Använd T-röd på en duk. Även thinner och aceton kan provas med försiktighet. Om fläcken trängt ned i stenen används pastaförfarande. Tvätta med Allrent i brukslösning.

Olje-/lackfärg
Använd thinner eller terpentin i kombination med papper och därefter i pastaform. Eftertvättning med ammoniak i vattenlösning vid behov.

Plastfärg
Fläckar av plastfärg är mycket svåra att avlägsna när de härdat. De bör torkas bort före härdning i kombination med vatten. Ev. härdade plastfärgfläckar skrapas bort med rakblad. Vid behov kan eftertvättning med varm lösning av kaustiksoda användas. Skölj med vatten.

Rost
Rostfläckar är mycket svåra att avlägsna, särskilt om de suttit länge.
Skiffer: Oxalsyra eller rengöringsmedel som innehåller denna syra kan användas. Tvätta väl med Allrent i brukslösning.
kalksten: Man måste överväga rostfläckens betydelse i förhållande till eventuella frätskador som uppstår vid borttagning med oxalsyra. Varning: Syror skadar marmor och kalksten (polerade och slipade ytor etsas av syran). Använd syran med försiktighet och skölj väl med Allrent i brukslösning. Cement:Vi rekommendera mekanisk rengörning genom lätt slipning med mycket fint sandpapper.

Stearin
Avlägsna mesta möjliga mekaniskt genom att skrapa försiktigt med kniv eller liknande. Alternativt kan frysspray användas. Eftertvätta med blyfri motorbensin (95 oktan), eventuellt i pastaform. Tvätta med Allrent i brukslösning.

Te
Skiffer: Tefläckar är svåra att avlägsna. Pröva först med diskmedel eller Allrent i brukslösning. Kvarstår märken kan dessa blekas med medel av typen Klorin. Kalksten: Te kan orsaka missfärgningar, särskilt på ljus marmor/kalksten om man inte torkar upp fläcken omgående. Pröva först med diskmedel eller Allrent. Missfärgning kan blekas med Klorin, tänk dock på att stenen kan etsas och blekas. Tvätta med Allrent i brukslösning. Cement:Vi rekommendera mekanisk rengörning genom lätt slipning med mycket fint sandpapper.

Tejp
Limrester tvättas bort med thinner/cellulosaförtunning. Även aceton kan provas.

Tuggummi
Skrapa bort eller använd frysspray.

Urin
Tvätta rent med diskmedel eller Allrent i brukslösning.

Fläckborttagningsmedel
Följ skyddsföreskrifterna noga! Använd inte sura lösningar på kalksten!

Lösningsmedel som inte skadar naturstenen:
Thinner = Cellulosaförtunning
Blyfri bensin, motorbensin (95 oktan)
Aceton
Lacknafta
Terpentin
T-röd (sprit)
Etylacetat
EDTA neutral (i bl.a. tvättmedel)
Ammoniak
Polishbort
Tvätta noga med Allrent i brukslösning efter användning av medlen. Alt. mätta med såpa/vatten.

Lösningsmedel som kan skada marmor/kalksten och fogar:
Glykolsyra
Oxalsyra
Ättiksprit
Klorin (kan bleka stenen)
Väteperoxid (bleker)
Kaustik soda
Tvätta noga med Allrent i brukslösning efter användning av medlen. Alt. mätta med såpa/vatten.

Lämplig såpa/tvål
För städning av kalksten/marmor kan både såpa(kaliumbaserad) och tvål (natriumbaserad) användas. Det viktigaste är att såpan/tvålen är utan tillsatsmedel. Istället för att tillsätta ytterligare tensider till såpan/tvålen är det bättre med s.k. växelbruk, där man med vissa mellanrum byter såpan/tvålen mot en tensidbaserad produkt, Allrent. Komplexbildare, vars uppgift är att förhindra kalkutfällning, bör inte finnas i såpan/tvålen såvida inte vattnet är extremt kalkhaltigt (=hårt).

Allrent
Miljöklassat rengöringsmedel pH 7–9, för regelmässig städning anpassat för användningsområdet.

Omslipning
Hårt slitna eller fläckade ytor på golv och trappor kan slipas om. Enklare alternativ är skurning med golvvårdsrondell.

DE VIKTIGASTE PUNKTERNA NÄR DET GÄLLER SKÖTSEL AV NATURSTEN

  • Ta reda på stentyp innan städningen påbörjas.
  • Tillämpa miljö/försiktighetsprincipen.
  • Använd så torra metoder som möjligt.
  • Låt stenytan vara slityta, polish ska inte användas.
  • Kalksten: Använd naturlig såpa + växelbruk med Allrent.
  • Använd inte sura rengöringsmedel.
Rulla till toppen