Slipad eller kluven. Livfulla golv som utnyttjar naturens variation utan att kännas röriga.
SKIFFER
Slider

Stiltjes skiffergolv kommer från producenter i Indien som vi arbetat med i 15 år. Vi har faktiskt blivit en del av deras utveckling. Vi är stolta över att de numera är miljöcertifierade och har program för att hjälpa befolkningen i de olika byar där skiffergolv bryts, att få utbildning och bra bostäder.

För varje kvadratmeter skifferplattor vi köper får någon indisk familj bättre möjligheter till utbildning och bra bostad. Sådan stengolv känns bra att gå på.

Skiffer är en mycket tålig sten och används i alla olika miljöer.Skifferstenen är av naturen skiktad och detta använder man sig av när man klyver den till stengolv. Hösthav är en skifferplatta som är grövre i sin struktur och den har sin lilla syster Dimma som är den slipade varianten av samma skifferplatta. Dom är fina att använda tillsammans då dom har samma färgskala men olika yta. Hösthav och Dimma kan även användas utomhus.
Skymning är ett skiffergolv med mera färginslag. Detta färginslag kommer av olika oxider som finns i skifferplattan. Skymning är ett jämnare skiffergolv .