Slipad eller kluven. Livfulla golv som utnyttjar naturens variation utan att kännas röriga.
SKIFFER
Slider

Stiltjes skiffer kommer från producenter i Indien som vi arbetat med i tio år. Vi har faktiskt blivit en del av deras utveckling. Vi är stolta över att de numera är miljöcertifierade och har program för att hjälpa befolkningen i de olika byar där stenen bryts, att få utbildning och bra bostäder.

För varje kvadratmeter sten vi köper får någon indisk familj bättre möjligheter till utbildning och bra bostad. Sådan sten känns bra att gå på.

Skiffer är en mycket tålig sten och används i alla olika miljöer. Hösthav och Dimma kan även användas utomhus.