Kvalitetsbeskrivning | stiltje

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning av våra produkter.

ALLMÄNT

Våra produkter är alla handgjorda eller av naturmaterial och variation i färg o struktur är naturlig. Variation mellan olika partier och leveranser är en del av produkterna. Vi försöker visa våra produkter i showroom och bilder men då det är naturprodukter är det viktigt att ni som kund är medveten om att det är variation mellan olika partier och sändningar. Stenen är en ändlig produkt och olika stenblock har olika karaktär. Detta ser vi som charmen med våra produkter. Varje interiör blir unik.

stiltjes produkter är indelade i kategorier för variationer i färg, textur och storlek för att du som kund skall veta vad ni kan förvänta er av den produkt ni köper. om ni trycker HÄR kan ni läsa om de olika kategorierna och vad ni kan förvänta er av just erat material.

Välj aldrig färg på din interiör före ni har just ert Stiltje material  på plats.

KALKSTEN

Sten är en naturprodukt och färg och struktur kan variera mellan olika plattor. På de tumlade och antik behandlade golven är detta meningen och variationerna mellan olika plattor kan vara stor. Vi på Stiltje sorterar aldrig golven utan vill ni som kund ha en viss begränsning i variation kan vi hjälpa er i val av produkt eller att ni väljer att köpa till extra antal kvm för att sortera själva. Observera att inga plattor tas i retur.

De tumlade och antik behandlade golven kan även variera i tjocklek beroende på tillverknings processen och den angivna tjockleken kan variera +/- 4 mm.

De finslipade golven varierar i färg mellan olika sändningar. Kontrollera att ni har prov på just den sändningen som finns för leverans. Stiltjes sten har ej fasade kanter då vi tycker det är vackrare och ger smalare fog. Detta gör dock att små gnabb i kanterna kan finnas.

SKIFFER

Variation i färginslag är här naturligt. Vi på Stiltje sorterar aldrig golven utan vill ni som kund ha en viss begränsning i variation kan vi hjälpa er i val av produkt eller att ni väljer att köpa till extra antal kvm för att sortera själva. Observera att inga plattor tas i retur.

Skiffer är av naturen en sten som när den bryts varierar i tjocklek. Våra slipade skiffrar är kalibrerade runt 12 mm men variation i tjocklek är naturlig. Plattorna kan även ha nagg i kanter och små nagg i plattan vilket är naturligt för skiffern. De kluvna skiffrarna är även dom kalibrerade runt 12mm men varierar mer i tjocklek och skall läggas i mera fix. Man använder här den bredare fogen  ( vi rekommenderar 10 mm) för att utjämna variationer i höjd mellan plattorna.

Vi ber er noga titta på våra bilder på de respektive skiffrarna för att få en bild av dess natur så att ni inte blir besvikna när stenen kommer hem.

De kluvna skiffrarna kan ha lösa flisor, dessa går oftast bort i hanteringen men skulle det sitta något kvar efter fogning så rekommenderar vi att ni tar bort dessa med hård borste eller dylikt före slutlig ytbehandling.

TEGEL

De handslagna tegelgolven varierar något i färg mellan olika bränningar. Reclaimed golven varierar mera i färg mellan olika plattor och de handslagna varierar i färg inom plattan.

Reclaimed tegelgolven kan varierar i storlek ganska mycket mellan olika plattor. Vi rekommenderar för dessa minst 10 mm fog . Reclaimed är tillverkat av gammalt återvunnet tegel och här är även nagg i kanter och  gropar en del av plattorna, rester av cement kan finnas på baksidan av plattan.. Vi tycker att detta är en del av charmen och golven blir mycket vackra när de är lagda.

De handslagna tegelgolven är bättre kalibrerade och utan denna ” naturliga ” charm. Vi rekommenderar för dessa minst 6 mm fog.

A Mano tegel är helt handgjorda och handbrända. Variationen mellan olika partier och INOM partiet i färg kan vara stor. Detta tegel har mycket ” defekter” och nagg i kanter. Teglet skall var så.

CEMENTGOLVEN

Är handgjorda och pigmenten handblandade. Variationer i färg förekommer inom ett parti men först och främst mellan olika partier. Det är mycket viktigt att vid beställning ta rätt mängd golv, vid tilläggsbeställningar kommer det att bli olika partier och variationen i färg kan vara ganska stor.

Det är inte lämpligt att välja kulörer till inredning utifrån en provplatta då tonen på det golv som sedan levereras kan skilja från denna. Vi rekommenderar att ni väntar med detta tills ni har golvet på plats.

Tunna krackeleringar kan finnas i plattan men är ofarliga när golvet ligger på plats. Det är rörelse mellan lagren eller i den underliggande plattan som skapar dessa krackeleringar.

Saltavlagringar förekommer men slipas bort med fint sandpapper.

KAKEL och MOSAIK

Stiltjes kakel är mer eller mindre handgjorda och kulören varierar alltid mellan olika sändningar. Välj aldrig färg på din interiör före ni har just ert kakel på plats. Läs noga hur just ditt kakel är kategoriserat.

Läs noga våra monterings anvisningar för kakel före montering.

 

ZELLIGE

Zellige plattor är mycket ojämna i både storlek och liksidighet. Kaklet är klippt och flisor saknas ofta. Kaklet skall vara  på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation. Vi tar EJ i retur enskilda plattor endast hela partier. Zellige skall läggas med tunn fog och blir lite ojämn men vackert. Titta på hemsidan hur resultatet ser ut på en hel vägg . I butiken har vi valt smal fog. Detta golv är omöjligt att få helt jämt i läggningen och det är heller ej meningen. Lägges i ARDEX X32.

Rulla till toppen